Historikk

Fibber ble etablert i 2016 fordi vi så behovet for en nisjeaktør med spisskompetanse på spredenett og kundeoppkoblinger. I starten bygget vi kun spredenett i boligblokker. Etter hvert som vi utviklet unike løsninger for effektive leveranser på dette området begynte vi å se på hvordan kompetansen herfra kunne overføres til kundeoppkoblinger av villaer og rekkehus i store FTTH-prosjekter, der netteiere søker fortetting i gamle prosjekter eller oppkobling av nye kunder når greenfield prosjekter bygges.


Etter å ha videreutviklet teknikkene fra borettslagsbyggingen på en måte som har skapt svært raske og kostnadseffektive kundeinstallasjoner også av villaer i FTTH-prosjekter utvidet vi virksomheten til å omfatte B2B-kundeoppkoblinger. Her har vi kombinert teknikkene fra borettslagsprosjekter med FTTH-kundeoppkoblinger og kommet opp med gode løsninger som effektiviserer B2B-leveranser for netteiere og samarbeidende entreprenørselskaper.


Vi er stolte av veksttakten vår og å ha klart å tjene penger fra dag 1. Vi tar den tilliten kundene viser oss som et tegn på at vi jobber riktig og at markedet verdsetter en spesialisert entreprenør som jobber etter vår modell.Geografi

Vi betjener Stor-Oslo, inntil én times kjøring fra Oslo sentrum. Store og tidsbegrensede oppdrag andre steder i landet kan gjennomføres etter nærmere avtale.Selskapsverdier

  • Skikkelighet
  • Tæl
  • Effektivitet
  • Lojalitet
  • Lagånd

Når vi jobber etter denne oppskriften blir ting på stell.
Når ting er på stell er kundene fornøyde. Vi får nye kunder og de kundene vi har bestiller mer av oss.
Når kunder bestiller tjener selskapet penger og de ansatte får bonus.

Kort sagt:
Vi lever av å ha ting på stell.