Spørsmål om installasjonstidspunkt

Her kan du finne informasjon om tidspunkt, fullmakt osv


Vi forsøker alltid å besøke deg to ganger, så dersom du ikke kan være hjemme varsler du oss om det per mail, så får du et nytt tidspunkt for installasjon på døren senere. Dersom du ikke fikk installasjon hos deg de første to forsøkene må du kontakte din ISP, og så vil de sørge for installasjon hos deg senere.

TIdsintervallet du har fått oppgitt, er tidsrommet vi kommer i. Merk at selv om det står at vi skal komme før kl. 13, er vi ikke nødvendigvis ferdige til kl. 13.

Installasjonstiden varierer ganske mye fra leilighet til leilighet. Noen leiligheter tar kort tid, mens andre tar veldig lang tid, dermed må vi også operere med litt lengre tidsslotter ved installasjon. Du må være hjemme i hele det oppgitte tidsrommet.

Våre montører har arbeidstid fra 8-16 på hverdager, og vi kan dessverre ikke planlegge arbeid etter normal arbeidstid.

Ring vår kundeservice på telefon 21 68 38 00 (telefontid kl. 8-11), så vurderer vi om vi kan utføre installasjonen, eller utsette den.

I utgangspunktet setter vi opp felles installasjonsrunder med fullbookede dager, men ta kontakt med kundeservice så ser vi om vi får til noe.

Kontakt din internettleverandør for å bestille nytt tidspunkt for oppkobling. (Dersom du er kunde av Homenet AS kan du kontakte oss direkte for oppkobling).

I utgangspunktet setter vi opp felles installasjonsrunder med fullbookede dager, men ta kontakt med kundeservice så ser vi om vi får til noe.

Ja, du kan legge nøkkel hos en nabo, men dersom våre montører skal jobbe alene i din leilighet trenger vi en skriftlig fullmakt (på sms eller epost) hvor vi får tillatelse til å utføre installasjonen. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

Dagene er vanligvis helt fullbooket og vi kan normalt ikke flytte installasjonstidspunkt, men ta kontakt med kundeservice så kan vi se om det skulle åpne seg en mulighet.

Vi henger normalt opp lapper med installasjonstidspunkt en ukes tid i forkant av installasjonstidspunktet. Ettersom installasjonene planlegges tett opptil utførele har dessverre ikke kundeservice ytterligere informasjon om tidspunkter før lappene blir produsert og hengt ut.

Noen ganger tar installasjonene betydelig mer tid enn vi forventet i forkant, og derfor har vi noe slingsringsmonn på slutten av dagen, men vi kan dessverre ikke planlegge installasjoner etter kl. 16. Det er viktig at du er hjemme i hele tidsperioden du får tildelt.

En vanlig installlasjon tar normalt en times tid, men det kan være forhold som gjør at den tar kortere eller lengre tid. Bor du f.eks. i en stor leilighet, vil installasjonen ta lengre tid enn dersom du bor i en liten leilighet.