• Proceed to the Next Steps

  Kabelkaos i borettslaget?

  Vi fjerner døde og innaktive kabler, etterlater pene overflater
  og orden i kablene som fortsatt trengs.
  Les mer

Kabelsanering

Behovene for rask og sikker overføring av datatrafikk gjør at stadig flere boligsameiet går fra gammeldags kabel-TV kabling til fibernett. Som oftest blir gamle koblingsskap stående igjen med inaktive ledninger og dødt utstyr, og ubrukelige kobberkabler blir liggende langs vegger og tak i fellesarealene.

Gamle kabler er stygt å se på og øker sannsynligheten for fremtidig feilsituasjoner og brudd i nettet fordi håndverkere klipper feil kabler i forbindelse med rehabilitering og ulike former for installasjonsarbeid.
FIBBER har spesialistkompetanse og utstyr som garanterer trygg og effektiv fjerning av gammelt og sjenerende kabel-TV rot.

Fjerning av sjenerende rot i fellesarealer øker trivsel for beboere, øker eiendomsverdien og bidrar til å redusere risiko for fremtidige brudd i etablert fiberinfrastruktur.

Det er enkelt å bruke FIBBER for å rydde opp i kabelrot

BEFARING OG TILBUD

 • FIBBER dokumenterer dagens tilstand ved å ta bilder og registrerer antall etasjer, oppganger og plassering av gamle kabler og utstyr.
 • Måling og analyse for å identifisere inaktive kabler
 • Oversendelse av tilbud med beskrivelse av planlagt arbeid, tidsplan og fast pris.

NEDKOBLING

 • Fjerning av gamle kabler, utstyr og koblingsbokser.
 • Ny branntetting, samt reparasjon og flekkmaling fra eventuelle merker fra fjernet installasjon.
 • Bildedokumentasjon av utført arbeid.

OVERLEVERING

 • Ferdigrapport med bildedokumentasjon overleveres til styrets representant.

GJENVINNING

 • FIBBBER sorterer nedkoblet materiell og leverer det til gjenvinning av spesialavfall.

For mer informasjon om kabelsanering, se produktpresentasjon her: Last Ned

For spørsmål eller tilbud, send oss en mail på kabelsanering@fibber.no