Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes indirekte til deg. Fibber AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på www.fibber.no og eventuelt andre nettbaserte tjenester som eies og driftes av Fibber AS.

Personopplysninger som behandles

Fibber AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato eller personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Vi samler kun inn nødvendig informasjon for at nettsiden vår skal kunne fungere optimalt (IP-adresse og nettleseregenskaper).

Dersom du sender oss en henvendelse via kontaktskjema vil vi innhente og lagre ditt navn, e-postadresse og telefonnummer, for at vi skal kunne håndtere og svare på henvendelsen.

Personopplysninger som behandles

Alle opplysninger samles inn via skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene. Dersom man velger å ikke oppgi dataene, kan vi være forhindret fra å gi tilgang til etterspurt service, produkter eller tjenester.
Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige oplysninger via e-post.

Google Analytics

Fibber.no bruker Google Analytics. Dette er en nettanalysetjeneste som leveres av Google Inc («Google»). Google Analytics benytter cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som skapes av en slik cookie (inkludert din IP-adresse), sendes til og lagres på Google sine servere. Googles personvernregler gjelder for alle tjenester som tilbys av Google Inc. og partnere. Du kan lese mer her: http:/www.google.no/policies/privacy/

Som del av denne tjenesten samler vi inn hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger, IP-adresse.

Lagring og sletting av opplysninger

Informasjon innhentet gjennom skjemaer på våre nettsider lagres og videresendes i tillegg på e-post til Fibber AS. Dersom du ønsker å slette informasjon, så gjøres dette på oppfordring ved å kontakte oss.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Fibber AS deler ikke personopplysninger med utenforstående tredjeparter. Fibber AS kan benytte underleverandører til å levere hele eller deler av tjenesten / produktene.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykke tilbake.
Dersom du mener Fibber AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon finner du på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon

Fibber AS
Org.nr.: 916 838 816

Telefon: +47 21 68 38 00
E-post: post@fibber.no
Post- og besøksadresse: Eikenga 11, 0579 Oslo